EM_EXLINEFROMCHAR

EM_EXLINEFROMCHAR meldingen bestemmer hvilken linje som inneholder det angitte tegnet i en rich edit-kontrollen.

EM_EXLINEFROMCHAR wParam = 0; 
lParam = ichCharPos (LPARAM) (DWORD) 

 

Parametere

ichCharPos
Nullbasert indeks til tegnet.

Returverdier

Returnerer en nullbasert indeks av linjen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger

Index