IRichEditOleCallback::GetInPlaceContext

Gir programmet, og dokumentet nivå grensesnitt og informasjon som er nødvendig for å støtte aktivering på stedet.

() HRESULT GetInPlaceContext LPOLEINPLACEFRAME langt  * lplpFrame, LPOLEINPLACEUIWINDOW langt  * lplpDoc, LPOLEINPLACEFRAMEINFO  lpFrameInfo  );
 

Parametere

lplpframe
Pekeren til pekeren variabel som mottar adressen til den IOleInPlaceFrame -grensesnittet som representerer vinduet ramme av den en rik redigere styrer klientstøtte. Bruk AddRef -metode for å øke referanseantallet rich edit-kontrollen utgivelser grensesnittet når det ikke lenger nødvendig.
lplpDoc
Pekeren til pekeren variabel som mottar adressen til den IOleInPlaceUIWindow -grensesnittet som representerer dokumentvinduet for klienten for rich edit-kontrollen. Et grensesnitt må ikke være returneres hvis vinduene ramme og dokumentet er de samme. Bruk AddRef -metode for å øke referanseantallet rich edit-kontrollen utgivelser grensesnittet når det ikke lenger nødvendig.
lpFrameInfo
Pekeren til den OLEINPLACEFRAMEINFO struktur som mottar accelerator-informasjon.

Returverdier

Returnerer suksess-status.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IOleInPlaceFrame, IRichEditOleCallback, OLEINPLACEFRAMEINFO

Index