IRichEditOleCallback::GetClipboardData

Gjør det mulig for klienten å oppgi sin egen utklippstavlen-objekt.

() HRESULT GetClipboardData CHARRANGE langt  * lpchrg, DWORD  reco, LPDATAOBJECT langt  * lplpdataobj  );
 

Parametere

lpchrg
Pekeren til CHARRANGE -strukturen som angir området objektet på utklippstavlen er for.
reco
Utklippstavlen operasjonen flagg. Kan være én av disse verdiene.
RECO_COPY Kopier til utklippstavlen.
RECO_CUT Til utklippstavlen.
RECO_DRAG Hvis du dra operasjonen (dra og slipp)
RECO_DROP Slipp-operasjon (dra og slipp).
RECO_PASTE Lime inn fra utklippstavlen.

lplpdataobj
Pekeren til pekeren variabel som mottar adressen til den IDataObject implementering som representerer området som er angitt i parameteren lpchrg . Verdien av lppdataobj ignoreres hvis en feil returneres.

Returverdier

Returnerer suksess status. Hvis SCODE av returverdien er E_NOTIMPL, oppretter rich edit-kontrollen sin egen utklippstavlen-objekt. Hvis SCODE av returverdien er en feil enn E_NOTIMPL mislykkes operasjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, CHARRANGE, IDataObject, IRichEditOleCallback

Index