IRichEditOle::GetClipboardData

Henter et utklippstavlen-objekt for et område i en redigeringskontroll.

() HRESULT GetClipboardData CHARRANGE langt  * lpchrg, DWORD  reco, LPDATAOBJECT langt  * lplpdataobj  );
 

Parametere

lpchrg
Pekeren til å angi området å opprette utklippstavlen-objekt for CHARRANGE -strukturen.
reco
Utklippstavlen operasjonen flagg. Kan være én av disse verdiene.
RECO_COPY Kopier til utklippstavlen.
RECO_CUT Til utklippstavlen.
RECO_DRAG Hvis du dra operasjonen (dra og slipp)
RECO_DROP Slipp-operasjon (dra og slipp).
RECO_PASTE Lime inn fra utklippstavlen.

lplpdataobj
Pekeren til DATAOBJECT -strukturen som mottar utklippstavlen-objekt som representerer området som er angitt i parameteren lpchrg.

Returverdier

Returnerer suksess-status.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, CHARRANGE, IRichEditOle

Index