Diverse varselmeldinger

Rich edit-kontrollen overordnet vindu kan behandle disse meldingene til å overvåke hendelser som påvirker kontrollen. Rich-redigeringskontroller støtter alle meldingene brukes med redigeringskontroller, i tillegg til flere flere uttrykksikoner. Du kan bestemme hvilke varselmeldinger rich edit-kontrollen sender det overordnede vinduet ved å sette sin hendelsesmaske.

Hvis du vil angi hendelsesmaske for en rich edit-kontrollen, kan du bruke EM_SETEVENTMASK -meldingen. Du kan hente hendelsesmasken for en rich edit-kontrollen ved hjelp av EM_GETEVENTMASK -melding.

Rich edit-kontrollen overordnet vindu kan filtrere alle tastatur og mus innspill til kontrollen, ved å behandle varslingsmelding EN_MSGFILTER . Det overordnede vinduet kan hindre at tastaturet eller musen meldingen behandles eller kan endre meldingen ved å endre den angitte MSGFILTER -strukturen.

Et program kan behandle EN_PROTECTED -varslingsmelding å oppdage når brukerne prøver å endre beskyttede tekst. Hvis du vil merke et område med tekst som er beskyttet, kan du angi beskyttet, tegn-effekt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tekstformatering.

Du kan aktivere brukeren å slippe filer i en rich edit-kontrollen ved å behandle varslingsmelding EN_DROPFILES . Den angitte ENDROPFILES -strukturen inneholder informasjon om filene som droppes.

Index