EM_GETIMECOMPMODE

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

RichEdit 2.0 og senere: Sende en EM_GETIMECOMPMODE melding for å få gjeldende IME-modus for en rich edit-kontrollen.

RichEdit 1.0: Denne meldingen støttes ikke.

EM_GETIMECOMPMODE wParam = 0;       / / brukt;  må være null lParam = 0;       / / brukt;  må være null 

 

Parametere

Parameterne brukes ikke; de må være null.

Returverdier

Returverdien er en av de følgende verdiene for bit.

Enumeratorverdien Betydning
ICM_NOTOPEN
ICM_LEVEL3
ICM_LEVEL2
ICM_LEVEL2_5
ICM_LEVEL2_SUI

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger

Index