CHARRANGE

CHARRANGE -struktur angir et tegnområde i en rich edit-kontrollen. Denne strukturen er brukt med EM_EXGETSEL og EM_EXSETSEL -meldinger.

Hvis cpMin og cpMax -medlemmer er like, er området tom. Området inneholder alt Hvis cpMin er 0 og cpMax er-1.

 typeDef struct _charrange {lang cpMin; 
    LANG cpMax; 
} CHARRANGE 

 

Medlemmer

cpMin
Indeksen for første intercharacter posisjon.
cpMax
Indeksen for siste intercharacter posisjon.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer, EM_EXGETSEL, EM_EXSETSEL