REQRESIZE

REQRESIZE -strukturen inneholder den forespurte størrelsen på rich edit-kontrollen. Rich edit-kontrollen sender denne strukturen til det overordnede vinduet som en del av en varslingsmelding EN_REQUESTRESIZE.

typeDef struct _reqresize {NMHDR nmhdr; 
    RECT rc; 
} REQRESIZE 

 

Medlemmer

nmhdr
Varsling topptekst.
rc
Forespurt ny størrelse.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer, EN_REQUESTRESIZE

Index