Lister opp ressurser

Tre Win32-funksjonene gjør et program til å hente lister over ressurstyper, navn og språk i en angitt modul. Funksjonen EnumResourceTypes inneholder en liste over typer finner i modulen EnumResourceNames -funksjonen gir navnet på hver enkelt ressurs i en gitt type ressurs, og funksjonen EnumResourceLanguages gir språket for hver ressurs for en gitt navn og type. Disse funksjonene og deres tilknyttede tilbakeringing-funksjoner kan du aktivere programmer for å opprette en liste over alle ressurser i en modul. Denne prosessen er beskrevet i å opprette en ressursliste.

Index