MAKEINTRESOURCE

MAKEINTRESOURCE makroen konverterer en heltallsverdi til en ressurstype som er kompatibel med Win32 ressursbehandling funksjoner. Denne makroen brukes i stedet for en streng som inneholder navnet på ressursen.

() LPTSTR MAKEINTRESOURCE WORD  wInteger / / heltall til å konvertere);
 

Parametere

wInteger
Angir heltallsverdi som skal konverteres.

Returverdier

Returverdien er angitt verdi i signifikante ordet og null i signifikante ordet.

Merknader

Returverdien skal sendes bare til Win32-ressursbehandling funksjoner, som lpType -parameter.

MAKEINTRESOURCE -makro er definert som følger:

# define MAKEINTRESOURCE(i) (LPTSTR) ((DWORD) ((WORD) (i))) 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs makroer