DestroyMenu

Funksjonen DestroyMenu ødelegger den angitte menyen og frigjør alle minne som opptar på menyen.

 BOOL DestroyMenu) HMENU  hMenu / / håndtere-menyen for å ødelegge);
 

Parametere

hMenu
Håndtere til menyen ødelegges.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Før du lukker, må et program bruke funksjonen DestroyMenu for å ødelegge en meny som ikke er tilordnet til et vindu. En meny som er tilordnet til et vindu ødelegges automatisk når programmet lukkes.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, CreateMenu, DeleteMenu, RemoveMenu

Index