Vindu-menyen

Vindu-menyen (også kjent som System-menyen eller kontroll-menyen) er en lokalmeny definert og administrert nesten utelukkende av operativsystemet. Brukeren kan åpne vindu -menyen ved å klikke på programmets symbol på tittel stang eller ved å høyreklikke hvor som helst på tittel stang.

Menyen vindu inneholder et standardsett med menyelementer som brukeren kan velge å endre størrelse eller plassering for et vindu, eller lukke programmet. Elementer på vindu -menyen kan være lagt til, slettes og endres, men de fleste programmer har bare standardsettet med menyelementer. En overlappet, popup-vindu eller underordnede vinduet kan ha en vindu -menyen. Det er uvanlig for en overlappet eller popup-vinduet ikke å inkludere en vindu -menyen.

Når brukeren velger en kommando fra vindu -menyen, sender systemet en WM_SYSCOMMAND melding til Eiervinduet som på menyen. I de fleste programmer behandler ikke prosedyren vinduet meldinger fra vindu -menyen. I stedet, den bare sender meldingene til funksjonen DefWindowProc for systemet er standard behandling av meldingen. Hvis et program legger til en kommando i vindu -menyen, må vinduet prosedyren behandle kommandoen.

Et program kan bruke GetSystemMenu -funksjonen til å opprette en kopi av standard vindu -menyen hvis du vil endre. Alle vinduer som ikke bruker GetSystemMenu -funksjonen til å lage sin egen kopi av vindusmenyen mottar standard vindu -menyen.

Index