Angi hake attributtet

Funksjonen CheckMenuItem angir et menyelement hake attributtet til enten er merket eller umerket. Du kan angi MF_CHECKED-verdi for å angi hake attributtet som kontrolleres og verdien MF_UNCHECKED å sette den til ukontrollert.

Du kan også angi sjekk status for et menyelement ved hjelp av funksjonen SetMenuItemInfo.

Noen ganger representerer en gruppe elementer et sett med gjensidig ekskluderende valg. Ved hjelp av CheckMenuRadioItem -funksjonen, kan du sjekke ett menypunkt mens samtidig fjerne haken fra alle andre menyelementer i gruppen.

Index