Opprette punktgrafikkbildet

Når du angir typen MFT_BITMAP eller MF_BITMAP flagg for et menyelement, må du også angi referansen til punktgrafikk som systemet skal vise for menyelementet. Du kan gi punktgrafikk som en ressurs for punktgrafikk, eller du kan opprette punktgrafikkbildet ved kjøretid. Hvis du bruker en punktgrafikk-ressurs, kan du bruke den LoadBitmap -funksjonen til å laste inn punktgrafikkbildet og få sin håndtaket.

Vil opprette punktgrafikken i kjøretid, bruker du grafikkfunksjoner enheten grensesnitt (GDI). GDI gir flere måter å lage punktgrafikk ved kjøretid, men utviklere bruker vanligvis følgende metode:

  1. Bruk den CreateCompatibleDC -funksjonen til å opprette en enhetskontekst som er kompatibelt med enheten sammenheng og brukes av programmets hovedvindu.
  2. Bruke den CreateCompatibleBitmap -funksjonen til å opprette punktgrafikk som er kompatibel med programmets hovedvindu eller bruke den CreateBitmap -funksjon for å opprette en Monokrom punktgrafikk.
  3. Bruk den MerkObjekt funksjonen å velge punktgrafikkbildet inn i sammenheng-kompatibel enhet.
  4. Bruke GDI tegning funksjoner, som Ellipse og LineTo, til å tegne et bilde inn punktgrafikkbildet.

Hvis du vil ha mer informasjon, se punktgrafikk.

Index