Gamle menyen mal-Format

En gammel menyen mal (for tidligere enn Windows 95 og Windows NT 4.0-systemer) definerer en meny, men støtter ikke den nye menyfunksjonaliteten i. En gammel menyen mal-ressursen har ressurstypen RT_MENU.

En gammel menyen mal består av en MENUITEMTEMPLATEHEADER struktur etterfulgt av én eller flere MENUITEMTEMPLATE strukturer.

Index