Vise en hurtigmeny

Funksjonen som vist i følgende eksempel viser en hurtigmeny.

Programmet inkluderer en menyen ressursen identifisert av strengen "ShortcutExample". Menylinjen inneholder bare et menynavn. Programmet bruker TrackPopupMenu -funksjonen for å vise menyen forbundet med dette menypunktet. (Menylinjen selve vises ikke fordi TrackPopupMenu krever en referanse til en meny, undermeny eller hurtigmeny.)

VOID APIENTRY DisplayContextMenu(HWND hwnd, POINT pt) {HMENU hmenu;      / / på øverste nivå menyen HMENU hmenuTrackPopup; / / hurtigmenyen / / Load menyen ressursen. 
 
  Hvis ((hmenu = LoadMenu (hinst, "ShortcutExample")) == NULL) return; 
 
  / / TrackPopupMenu kan ikke vise menylinjen så får / / håndtaket på første hurtigmenyen. 
 
  hmenuTrackPopup = GetSubMenu (hmenu, 0); 
 
  / / Vise hurtigmenyen. Spore rett musen / / for. 
 
  TrackPopupMenu (hmenuTrackPopup, TPM_LEFTALIGN | TPM_RIGHTBUTTON, pt.x, pt.y, 0, hwnd, (NULL); 
 
  / / Ødelegge på menyen. 
 
  DestroyMenu(hmenu); 
} 

 

Index