Laster inn en menyen mal-ressurs

Laste inn en menyen mal-ressurs, kan du bruke funksjonen LoadMenu , angir til modulen som inneholder ressursen og på menyen mal identifikator. Funksjonen LoadMenu returnerer en Menyreferanse som du kan bruke til å tilordne menyen til et vindu. Dette vinduet blir på menyen eiervinduet, mottar du alle meldinger som er generert av menyen.

For å opprette en meny fra en menyen mal som allerede er i minnet, kan du bruke funksjonen LoadMenuIndirect . Dette er nyttig hvis programmet genererer menyen Maler dynamisk.

Tilordne en meny til et vindu, bruker du funksjonen SetMenu eller angi håndtaket på menyen i parameteren hMenu CreateWindowEx -funksjonen når du oppretter et vindu. Du kan tilordne en meny til et vindu på en annen måte er å angi en mal på menyen når du registrerer en vindusklasse; malen identifiserer den angitte menyen som klassen menyen for at vindusklasse.

For at programmet automatisk skal tilordne en bestemt meny til et vindu, kan du angi på menyen mal når du registrerer den vindusklasse. Malen identifiserer den angitte menyen som klassen menyen for at vindusklasse. Deretter, når du oppretter et vindu av gitt klassen, systemet automatisk tilordnes den angitte menyen til vinduet.

For å opprette en klasse-meny, inkluderer identifikator for ressursen menyen mal som lpszMenuName -medlem av en WNDCLASS struktur og sende adressen til strukturen til RegisterClass -funksjonen.

Index