Eier-trukket menyer og WM_MEASUREITEM meldingen

Før systemet viser en eier trukket menyelementet for første gang, sendes det WM_MEASUREITEM -melding i vinduet prosedyren i vinduet som eier varens-menyen. Denne meldingen inneholder en peker til en MEASUREITEMSTRUCT struktur som identifiserer varen og inneholder elementdata som et program har kanskje tilordnet til den. Vinduet prosedyren må fylle itemWidth og itemHeight medlemmer av strukturen før retur fra behandler meldingen. Når du oppretter markeringsrammen rektanglet der et program tegner menyelementet, bruker systemet informasjonen i disse medlemmene. Den bruker også informasjonen for å oppdage når brukeren velger varen.

Index