Menyen malressurser

De fleste programmer opprette menyer ved hjelp av menyen malressurser. En menyen mal definerer en meny, inkludert elementene i menylinjen og alle menyer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en ressurs på menyen mal, kan du se dokumentasjonen som fulgte med din utviklingsverktøy.

Når du oppretter en ressurs på menyen mal og legger det til programmet er kjørbar (.EXE) arkiv, kan du bruke funksjonen LoadMenu lastes inn ressursen i minnet. Denne funksjonen returnerer håndtaket på menyen, som du deretter kan tilordne til et vindu ved hjelp av SetMenu -funksjonen.

Implementering av menyer som ressurser er et program enklere å lokalisere for bruk i flere land. Bare ressurs-definisjonsfilen må være lokalisert for hvert språk, ikke programmets kildekoden.

Index