Kommandoen varer og varer som åpne undermenyer

Når brukeren velger et element i kommandoen, sender systemet en kommandomelding til vinduet som eier på menyen. Hvis kommandoen elementet på vindu -menyen, sender systemet WM_SYSCOMMAND meldingen. Hvis ikke, sendes det WM_COMMAND -melding.

Som er knyttet til hvert enkelt menyelement at åpner et undermenyen er referanse til undermenyen tilsvarende. Når brukeren peker på slike en vare, vil systemet åpnes på undermenyen. Ingen kommandomelding er sendt til eiervinduet. Imidlertid sender systemet en WM_INITMENUPOPUP melding til eiervinduet før vist på undermenyen. Du kan få håndtaket på undermenyen som er tilknyttet en vare ved hjelp av funksjonen GetSubMenu eller GetMenuItemInfo.

En menylinje inneholder vanligvis menynavn, men det kan også inneholde elementer av kommandoen. En undermeny vanligvis inneholder elementer av kommandoen, men den kan også inneholde elementer som åpner nestede undermenyer. Du legger til elementer i undermenyer, kan du neste menyer til en hvilken som helst dybde. For å gi en visuell indikasjon for brukeren, viser systemet automatisk en liten pil til høyre for teksten på et menyelement som åpnes en undermeny.

Index