Menyelementet posisjon

I tillegg til å ha en unik identifikator, har hvert menyelement på en menylinje eller meny en unik posisjon-verdi. Elementet som er helt til venstre i en menylinje eller øverste element i en meny, har posisjon null. Posisjonsverdien økes for påfølgende menyelementer. Systemet tilordner en verdi til alle elementer i en meny, inkludert skilletegn. Illustrasjonen nedenfor viser verdiene for plassering av elementer i en menylinje og en meny.

Når du ringer en menyfunksjon som endrer eller henter informasjon om en bestemt meny artikkel, kan du angi varen med enten en identifikasjon eller sin posisjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Menyen endringer.

Index