Menyen mal i minnet

En meny kan opprettes fra en mal i menyen som er bygget inn i minnet ved kjøretid. Et program som tillater en bruker å tilpasse menyen kan for eksempel opprette en mal på menyen i minne basert på brukerens preferanser. Programmet kan lagre malen i en fil eller i registeret for fremtidig bruk. For å opprette en meny fra en mal i minnet, kan du bruke funksjonen LoadMenuIndirect . For beskrivelser av menyen mal formater, kan du se bruke en menyen mal-ressurs.

En standardmeny mal består av en MENUITEMTEMPLATEHEADER struktur etterfulgt av én eller flere MENUITEMTEMPLATE strukturer.

En utvidet menyen mal består av en MENUEX_TEMPLATE_HEADER struktur etterfulgt av én eller flere MENUEX_TEMPLATE_ITEM strukturer.

Index