ReleaseCapture

Funksjonen ReleaseCapture utgivelser musen fangst fra et vindu i gjeldende tråd, og gjenoppretter vanlig mus input behandling. Et vindu som har fanget musen mottar alle mus-inndata, uavhengig av plasseringen av markøren, bortsett fra når du klikker en museknapp mens aktiveringspunktet markøren er i vinduet av en annen tråd.

BOOL ReleaseCapture(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Et program kaller denne funksjonen etter kaller funksjonen SetCapture.

Windows 95:Ringer ReleaseCapture fører til vinduet som er å miste fangst musen til å motta en WM_CAPTURECHANGED-melding.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Mus Input oversikt, musefunksjoner inndata, GetCapture, SetCapture, WM_CAPTURECHANGED

Index