WM_CAPTURECHANGED

WM_CAPTURECHANGED meldingen er sendt til vinduet som er å miste musen fangst.

WM_CAPTURECHANGED hwndNewCapture = (HWND) lParam;    / / håndtere vinduet for å få musen fangst 

 

Parametere

hwndNewCapture
Verdien av lParam. Håndtere til vinduet som er å få fangst musen.

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Merknader

Et vindu mottar denne meldingen selv om kaller ReleaseCapture seg selv. Et program bør ikke forsøke å angi musen fangst svar på denne meldingen.

Når den mottar denne meldingen, skal et vindu tegne seg selv, om nødvendig, for å gjenspeile den nye staten for mus-fangst.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Mus Input oversikt, mus Input meldinger, ReleaseCapture, SetCapture

Index