GetCapture

Funksjonen GetCapture henter håndtak i vinduet (Hvis noen) som har fanget musen. Bare ett vindu om gangen kan fange musen; Dette vinduet mottar inndata for musen om markøren er innenfor dets grenser.

HWND GetCapture(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er håndtaket av opptaksvinduet tilknyttet gjeldende tråd. Hvis ikke noe vindu i tråden har fanget musen, er returverdien NULL.

Merknader

En returverdi for NULL betyr ikke at ingen andre tråden eller prosessen i systemet har fanget musen; Det betyr bare gjeldende tråd ikke har fanget musen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Mus Input oversikt, musefunksjoner inndata, ReleaseCapture, SetCapture

Index