SetDoubleClickTime

Den SetDoubleClickTime -funksjonen angir hvor Dobbeltklikk for musen. Et Dobbeltklikk er en serie med to klikk av en museknapp, andre utført innen en angitt tid etter først. Dobbeltklikk tiden er maksimalt antall millisekunder som kan oppstå mellom først og andre klikker av et Dobbeltklikk.

BOOL SetDoubleClickTime) UINT  uInterval / / Dobbeltklikk intervall);
 

Parametere

uInterval
Angir antall millisekunder som kan oppstå mellom først og andre klikker av et dobbeltklikk. Hvis denne parameteren settes til null, det system bruker standard dobbeltklikker tid på 500 millisekunder.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Funksjonen SetDoubleClickTime endrer Dobbeltklikk-tid for alle vinduer i systemet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Mus Input oversikt, musefunksjoner inndata, GetDoubleClickTime

Index