WM_MBUTTONDOWN

WM_MBUTTONDOWN-meldingen er lagt inn når brukeren trykker midtre museknapp mens markøren er i klientområdet for et vindu. Hvis musen ikke er fanget opp, posteres meldingen til vinduet under markøren. Ellers er meldingen postert til vinduet som har fanget musen.

WM_MBUTTONDOWN fwKeys = wParam;        / / nøkkel flags xplass = gjentakelsesantallet;  / / vannrette plasseringen av markøren yplass = HIWORD(lParam);  / / vertikal posisjon av markør 

 

Parametere

fwKeys
Verdien av wParam. Angir om forskjellige virtuelle nøklene er nede. Denne parameteren kan være en kombinasjon av følgende verdier:
Verdi Beskrivelse
MK_CONTROL Hvis du ctrl-tasten er nede.
MK_LBUTTON Sett Hvis venstre museknapp er nede.
MK_MBUTTON Sett Hvis midtre museknapp er nede.
MK_RBUTTON Sett Hvis høyre museknapp er nede.
MK_SHIFT Hvis Skift er nede.

xplass
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir x-koordinaten til markøren. Koordinaten er i forhold til øverste venstre hjørne av klientområdet.
yplass
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir y-koordinaten til markøren. Koordinaten er i forhold til øverste venstre hjørne av klientområdet.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Merknader

Et program kan bruke makroen MAKEPOINTS til å konvertere lParam -parameteren til en poeng -struktur.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Mus Input oversikt, mus Input meldinger, GetCapture, MAKEPOINTS, poeng, SetCapture, WM_MBUTTONDBLCLK, WM_MBUTTONUP

Index