MOUSEMOVEPOINT

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

MOUSEMOVEPOINT -strukturen inneholder informasjon om musens plassering i skjermkoordinater.

typeDef struct tagMOUSEMOVEPOINT {
    Int x;
    Int y;
    DWORD tid;
    DWORD dwExtraInfo;
} MOUSEMOVEPOINT, * PMOUSEMOVEPOINT, LANGT * LPMOUSEMOVEPOINT 

Medlemmer

x
Identifiserer x-koordinaten for musen.
y
Identifiserer den y-koordinaten for musen.
tid
Angir tidsangivelsen av musen-koordinat.
dwExtraInfo
Angir ekstra informasjon som er knyttet til denne koordinat.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 5.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 98 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Mus Input oversikt, mus Input strukturer, GetMouseMovePoints

Index