Sporing markøren

Win32-baserte programmer er ofte utføre oppgaver som omfatter sporing plasseringen av markøren. De fleste tegneprogrammer, for eksempel spore det under tegning, tillater brukeren å tegne i klientområdet i et vindu ved å dra musen. Tekstbehandlingsprogrammer også spore markøren, gjør at brukeren kan velge et ord eller en tekstblokk ved å klikke og dra musen.

Sporing markøren vanligvis innebærer behandler WM_LBUTTONDOWN, WM_MOUSEMOVEog WM_LBUTTONUP -meldinger. Et vindu bestemmer når du begynner å følge opp markøren ved å kontrollere markørposisjonen angitt i lParam -parameteren for WM_LBUTTONDOWN-meldingen. For eksempel ville et tekstbehandlingsprogram begynner å følge opp markøren bare hvis meldingen WM_LBUTTONDOWN oppstod mens markøren ble plassert på en linje med tekst, men ikke hvis det var forbi slutten av dokumentet.

Et vindu sporer plasseringen av markøren ved å behandle strømmen av WM_MOUSEMOVE-meldinger som er bokført til vinduet som flytter musen. Behandler meldingen WM_MOUSEMOVE vanligvis innebærer en repeterende male- eller tegneoperasjon i klientområdet. For eksempel kan et tegneprogram tegne en linje gjentatte ganger når musen beveger seg. Et vindu bruker WM_LBUTTONUP-meldingen som et signal til å stoppe sporing markøren.