Meldingsfiltrering

Et program kan velge bestemte meldinger til å hente fra meldingskøen (samtidig som de ignorerer andre meldinger) ved hjelp av funksjonen GetMessage eller PeekMessage til å angi et filter for meldingen. Filteret er en rekke meldingen identifikatorer (angitt av en identifikator for første og siste), en vindus-handle, eller begge deler. GetMessage - og PeekMessage kan du bruke en meldingsfilteret til å velge hvilke meldinger som skal hentes fra køen. Meldingsfiltrering er nyttig hvis et program må søke meldingskøen for meldinger som er kommet senere i køen.

Alle programmer som filtrerer meldinger må sikre at en melding tilfredsstillende meldingsfilteret kan bokføres. For eksempel, hvis en programfiltre for en WM_CHAR melding i et vindu som ikke mottar inndata fra tastaturet, returnerer GetMessage -funksjonen ikke. Dette henger effektivt"" programmet.

Hvis du vil filtrere for tastatur, mus og DDE-meldinger, kan et program bruke WM_KEYFIRST og WM_KEYLAST, WM_MOUSEFIRST og WM_MOUSELAST-meldinger, og WM_DDE_FIRST og WM_DDE_LAST-konstanter.

Index