GetMessageTime

Funksjonen GetMessageTime returnerer melding tid for siste meldingen hentet av GetMessage -funksjonen fra gjeldende tråd meldingskøen. Tiden er et langt heltall som angir tiden, i millisekunder, fra systemet ble startet til tidspunktet meldingen ble opprettet (det vil si plassert i trådens message queue).

LANG GetMessageTime(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Verdien som returneres, angir meldingstidspunktet.

Merknader

Returverdien fra funksjonen GetMessageTime øker ikke nødvendigvis mellom påfølgende meldinger, fordi verdien bryter null hvis tidtaker-antall overskrider maksimumsverdien for et langt heltall.

Hvis du vil beregne tidsforsinkelser mellom meldinger, kontroller det tidspunktet for den andre meldingen er større enn tidspunktet for den første meldingen; trekk deretter, fra tidspunktet for den første meldingen fra tidspunktet for den andre meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Meldinger og melding køer oversikt, melding, og meldingen køen funksjoner, GetMessage, GetMessagePos

Index