GetInputState

Funksjonen GetInputState bestemmer om det finnes museknappen eller tastaturet meldinger i meldingskøen kallende trådens.

BOOL GetInputState(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis køen inneholder én eller flere nye museknappen eller tastaturet meldinger, er returverdien ikke-null.

Hvis det er ingen nye museknappen eller tastaturet meldinger i køen, er returverdien null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Meldinger og melding køer oversikt, melding, og meldingen køen funksjoner, GetQueueStatus

Index