WaitMessage

Funksjonen WaitMessage gir kontroll til andre tråder når en tråd har ingen andre meldinger i sin meldingskøen. Funksjonen WaitMessage stopper tråden og returnerer ikke før en ny melding plasseres i trådens meldingskøen.

BOOL WaitMessage(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Legg merke til at WaitMessage ikke returneres hvis det er uleste inndata i meldingskøen når tråden har kalt en funksjon for å kontrollere køen. Dette er fordi funksjoner som PeekMessage, GetMessage, GetQueueStatus, WaitMessage, MsgWaitForMultipleObjects, og MsgWaitForMultipleObjectsEx sjekke køen og deretter endre statusinformasjonen for køen slik at inndataene ikke lenger betraktet som den nye. Et etterfølgende kall til WaitMessage vil ikke gå tilbake til kommer nye innspill av den angitte typen. Eksisterende uleste inndata (mottatt før den siste gangen tråden sjekket køen) ignoreres.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Meldinger og melding køer oversikt, melding, og meldingen køen funksjoner, GetMessage, PeekMessage

Index