ReplyMessage

ReplyMessage -funksjonen brukes til å svare på en melding som er sendt via SendMessage -funksjonen uten kontrollen returneres til funksjonen som kalles SendMessage.

BOOL ReplyMessage) Ikke hente LRESULT  ikke hente lResult / / message-spesifikke svare);
 

Parametere

ikke hente lResult
Angir et resultat av behandling av meldingen. De mulige verdiene er basert på meldingen sendt.

Returverdier

Hvis kallende tråden behandler en melding som sendes fra en annen tråd eller prosess, er returverdien ikke-null.

Hvis kallende tråden ikke ble behandler en melding som sendes fra en annen tråd eller prosess, er returverdien null.

Merknader

Ved å kalle denne funksjonen, kan vindusprosedyre som mottar meldingen tråden som kalles SendMessage skal fortsette å kjøre som om tråden mottar meldingen hadde returnert kontroll. Tråden som kaller opp funksjonen ReplyMessage fortsetter også å kjøre.

Hvis meldingen ikke ble sendt via SendMessage eller hvis meldingen ble sendt av samme tråd, har ReplyMessage ingen virkning.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Meldinger og melding køer oversikt, melding, og meldingen køen funksjoner, InSendMessage, SendMessage