Vindusprosedyre

En vindusprosedyre er en funksjon som mottar og behandler alle meldinger som er sendt til vinduet. Hver vindusklasse har en vindusprosedyre, og hvert vindu som er opprettet med at klassen bruker den samme vinduet fremgangsmåten til å svare på meldinger.

Systemet sender en melding til en vindusprosedyre ved å sende meldingsdata som argumenter til prosedyren. Vinduet prosedyren deretter utfører en handling som er aktuelle for meldingen; det kontrollerer meldings-IDen, og under behandling av meldingen, bruker informasjonen som er angitt av parameterne melding.

En vindusprosedyre ignorerer ikke vanligvis en melding. Hvis det ikke behandler en melding, må det sende meldingen tilbake til systemet for standard behandling. Vinduet prosedyren gjør dette ved å kalle funksjonen DefWindowProc , som utfører en standardhandling, og returnerer et resultat for meldingen. Vinduet prosedyren må deretter returnere denne verdien som en egen melding resultat. De fleste vinduet prosedyrer behandle noen få meldinger og sende de andre til systemet ved å kalle DefWindowProc.

Fordi en vindusprosedyre deles av alle vinduer som hører til samme klasse, kan den behandle meldinger for flere forskjellige vinduer. For å identifisere bestemte vinduet påvirket av meldingen, kan en vindusprosedyre undersøke vindusreferanse med en melding. Hvis du vil ha mer informasjon om vinduet prosedyrer, kan du se Vinduet prosedyrer.