Underordnede vinduet Data

Siden antall underordnede vinduer varierer avhengig av hvor mange dokumenter brukeren åpner, en MDI søknad må være i stand til å knytte data (for eksempel navnet på gjeldende fil) med de underordnede vinduene. Det er to måter å gjøre dette:

Index