WM_MDIDESTROY

Et program sender WM_MDIDESTROY-melding til et flere dokumentet grenseflate (MDI) klienten vindu å lukke et underordnet MDI-vindu.

WM_MDIDESTROY wParam = (WPARAM) (HWND) hwndChild; / / håndtere til barn å lukke lParam = 0;             / / brukt; må være null 

 

Parametere

hwndChild
Verdien av wParam. Håndtere til underordnet MDI-vindu lukkes.

Returverdier

Denne meldingen returnerer alltid null.

Merknader

Denne meldingen fjernes tittelen på underordnet MDI-vindu fra vinduet for MDI-ramme, og deaktiverer det underordnede vinduet. Et program bør bruke denne meldingen for å lukke alle underordnede MDI-Vinduer.

Hvis et vindu for MDI-klienten mottar en melding som endrer aktiveringen av dens underordnede vinduer og det aktive underordnet MDI-vinduet er maksimert, systemet gjenoppretter det aktive underordnede vinduet og maksimerer vinduet nylig aktivert barn.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Flere dokumentet grensesnitt oversikt, flere meldinger for dokument-grensesnittet, WM_MDICREATE

Index