WM_MDIREFRESHMENU

Et program sender WM_MDIREFRESHMENU-melding til en flere grensesnitt (MDI) klienten dokumentvinduet for å oppdatere vindu -menyen i vinduet for MDI-ramme.

WM_MDIREFRESHMENU wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien håndtaket for å ramme Vindu-menyen.

Hvis meldingen mislykkes, er returverdien NULL.

Merknader

Etter å sende denne meldingen, må et program kaller funksjonen DrawMenuBar å oppdatere menylinjen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Flere dokumentet grensesnitt oversikt, flere dokumentet grenseflate meldinger, DrawMenuBar, WM_MDISETMENU

Index