Flere grensesnittfunksjoner for dokumentet

Følgende funksjoner brukes med MDI.

CreateMDIWindow
DefFrameProc
DefMDIChildProc
TranslateMDISysAccel

Index