Flere strukturer for dokument-grensesnitt

Følgende strukturer brukes med MDI.

MDICREATESTRUCT

Index