TranslateMDISysAccel

TranslateMDISysAccel funksjonen prosesser accelerator tastetrykkene for vinduet menykommandoer i mangfoldig dokumentet grenseflate (MDI) barn Vinduer forbundet med det angitte vinduet for MDI-klienten. Funksjonen oversetter WM_KEYUP og WM_KEYDOWN -meldinger til WM_SYSCOMMAND meldinger og sender dem til de aktuelle underordnede MDI-vinduene.

BOOL TranslateMDISysAccel) HWND  hWndClient, / / håndtere til vinduet for MDI-klientenLPMSGlpMsg / / adresse av strukturen med meldingsdata);
 

Parametere

hWndClient
Håndtere til vinduet for MDI-klienten.
lpMsg
Pekeren til en melding som er hentet ved hjelp av funksjonen GetMessage eller PeekMessage . Meldingen må være en MSG -struktur og inneholde meldingsinformasjon fra programmets meldingskøen.

Returverdier

Hvis meldingen er oversatt til en system-kommandoen, er returverdien ikke-null.

Hvis meldingen ikke er oversatt til en system-kommandoen, er returverdien null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Flere dokumentet grensesnitt oversikt, flere grensesnittfunksjoner for dokumentet, GetMessage, PeekMessage, TranslateAccelerator, MSG, WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, WM_SYSCOMMAND

Index