Listetyper i boksen og stiler

Win32 API gir to typer lister: enkel merking (standard) og flere valg. I en listeboks med enkel merking, kan brukeren velge bare ett element om gangen. Brukeren kan velge mer enn ett element om gangen i en flervalgsliste-boksen. Hvis du vil opprette en listeboks for flervalg, angi LBS_MULTIPLESEL eller LBS_EXTENDEDSEL-stil.

Win32 API gir mange andre liste og vinduet stiler som kontrollerer utseendet og drift av en liste. Disse stilene angir om boksen listeelementene skal sorteres, ordnet i flere kolonner, tegnet av programmet, og så videre. Dimensjoner og stiler for en liste er vanligvis definert i et dialogboksen boksen mal som er inkludert i et programs ressurser.

En tabell med listestiler-boksen, kan du se Boksen listestiler.

Index