LB_SETCURSEL

Et program sender en LB_SETCURSEL-meldingen for å velge en streng og ruller du det inn i visningen, om nødvendig. Når den nye strengen er valgt, fjerne listeboksen uthevingen fra den tidligere valgte strengen.

LB_SETCURSEL wParam = indeks (WPARAM);    / / vare index lParam = 0;                 / / brukt; må være null 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for strengen som er valgt. Hvis index -parameteren er -1, er listen satt til har ingen utvalg.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

Returverdier

Hvis det oppstår en feil, er verdien som returneres LB_ERR. Hvis index -parameteren er-1, er returverdien LB_ERR selv om ingen feil oppstod.

Merknader

Bruk denne meldingen bare med enkel merking lister. Du kan ikke bruke den til å angi eller fjerne en markering i en boks i flervalgsliste.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_GETCURSEL

Index