LB_SETCOLUMNWIDTH

Et program sender en LB_SETCOLUMNWIDTH-melding til en liste med flere kolonner (opprettet med LBS_MULTICOLUMN stil) Hvis du vil angi bredden, i piksler, på alle kolonnene i listen.

LB_SETCOLUMNWIDTH wParam = (WPARAM) cxColumn; / / kolonnebredden i piksler lParam = 0;                 / / brukt; må være null 

 

Parametere

cxColumn
Verdien av wParam. Angir bredden på alle kolonnene i piksler.

Returverdier

Denne meldingen returnerer ikke en verdi.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SETTABSTOPS

Index