LB_GETSEL

Et program sender en LB_GETSEL-melding til å hente valgtilstanden for et element.

LB_GETSEL wParam = indeks (WPARAM);    / / vare index lParam = 0;                 / / brukt; må være null 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for varen.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

Returverdier

Hvis et element er valgt, verdien som returneres, er større enn null; Ellers er det null. Hvis det oppstår en feil, er returverdien LB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SETSEL

Index