LB_SETCOUNT

Et program sender en LB_SETCOUNT-melding til å angi antall elementer i en liste som er opprettet med LBS_NODATA stil og ikke opprettet med LBS_HASSTRINGS-stil.

LB_SETCOUNT wParam = (WPARAM) (int) cItems; / / antall av listen boksen elementer lParam = 0;                     / / brukt; må være null 

 

Parametere

cItems
Verdien av wParam. Angir det nye antallet elementer i listeboksen.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

Returverdier

Hvis det oppstår en feil, er verdien som returneres LB_ERR. Hvis det er ikke nok minne til å lagre varene, er returverdien LB_ERRSPACE.

Merknader

LB_SETCOUNT meldingen støttes bare av lister som er opprettet med LBS_NODATA stil og ikke opprettet med LBS_HASSTRINGS-stil. Alle andre lister returnere LB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_GETCOUNT

Index