Oversikt over listen funksjoner

Win32 API har to funksjoner som er spesifikke for lister. Funksjonen DlgDirList fyller en liste med filer og mapper i en angitt bane. Funksjonen DlgDirSelectEx henter gjeldende valg i en liste som er initialisert ved DlgDirList. Disse funksjonene gjør det mulig for brukeren å velge en fil fra en liste, uten å skrive inn plasseringen og navnet på filen.

Index