WM_DELETEITEM

WM_DELETEITEM-meldingen er sendt til eieren av en liste eller kombinasjonsboks når listen eller kombinasjonsboksen er ødelagt eller når elementer fjernes ved meldingen LB_DELETESTRING, LB_RESETCONTENT, CB_DELETESTRINGeller CB_RESETCONTENT . Systemet sender en WM_DELETEITEM melding for hvert slettet element. Systemet sender meldingen WM_DELETEITEM for alle slettede liste eller kombinasjonsboks med ikke-null varedata element.

WM_DELETEITEM idCtl = wParam;           / / kontroll identifikator lpdis = lParam (LPDELETEITEMSTRUCT); / / Strukturere med informasjon om 

 

Parametere

idCtl
Verdien av wParam. Angir identifikatoren for kontrollen som sendte meldingen WM_DELETEITEM.
lpdis
Verdien av lParam. Pekeren til en DELETEITEMSTRUCT struktur som inneholder informasjon om elementet som er slettet fra en liste.

Returverdier

Et program skal returnere SANN hvis den behandler denne meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, CB_DELETESTRING, CB_RESETCONTENT, DELETEITEMSTRUCT, LB_DELETESTRING, LB_RESETCONTENT

Index