LB_SETHORIZONTALEXTENT

Et program sender en LB_SETHORIZONTALEXTENT-melding for å angi bredden, i piksler, som en liste kan rulles vannrett (rulles bredden). Hvis bredden på listen er mindre enn denne verdien, ruller vannrett elementer i listen i det vannrette rullefeltet. Hvis bredden på listen er lik eller større enn denne verdien, er det vannrette rullefeltet skjult.

LB_SETHORIZONTALEXTENT wParam = (WPARAM) cxExtent; / / vannrette bla bredde lParam = 0;                 / / brukt; må være null 

 

Parametere

cxExtent
Verdien av wParam. Angir hvor mange piksler som listeboksen som kan rulles.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier.

Returverdier

Denne meldingen returnerer ikke en verdi.

Merknader

For å svare på meldingen LB_SETHORIZONTALEXTENT, må listen er definert med WS_HSCROLL-stil.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_GETHORIZONTALEXTENT

Index