LB_SETITEMHEIGHT

Et program sender en LB_SETITEMHEIGHT melding hvis du vil angi høyden, i piksler, på elementer i en liste. Hvis listen har stilen LBS_OWNERDRAWVARIABLE, angir denne meldingen høyden på elementet som er angitt av parameteren index . Hvis ikke, denne meldingen angir høyden på alle elementene i listeboksen.

LB_SETITEMHEIGHT wParam = indeks (WPARAM);        / / vare index lParam = MAKELPARAM (cyItem, 0); / / vare høyden 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for elementet i listeboksen. Bruk denne parameteren bare hvis listen har stilen LBS_OWNERDRAWVARIABLE; Hvis ikke, kan du sette den til null.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

cyItem
Verdien av lParam. Angir høyden i piksler for varen.

Returverdier

Hvis indeksen eller høyden er ugyldig, er returverdien LB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_GETITEMHEIGHT

Index